Gõ tiếng Việt trên Ubuntu

Cách gõ Dvorak trên Ubuntu với ibus-unikey

Các bộ gõ tiếng Việt trên ubuntu

  • ibus-unikey là bộ gõ có sẵn trong source, dễ cài nhất nhưng có vấn đề bị revert keyboard như ở trên
  • ibus-teni (telex-vni) mới hơn
  • ibus-bamboo: cùng tiêu chí với teni, bộ gõ mới nhất, được cập nhật thường xuyên, hỗ trợ nhiều chế độ gõ cho nhiều ứng dụng khác nhau, tuy nhiên chưa được nổi tiếng như ibus-unikey vì hầu hết các tài liệu hướng dẫn đều viết về ibus-unikey (có lẽ vì unikey namesake quá nổi tiếng trên Windows)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *